Jazyková verze

Angličtina
12.11.2012

Sklárna Moser přivítala vzácné hosty

Sklárna Moser přivítala koncem října a počátkem listopadu hned tři vzácné delegace. Prvním hostem se stala Jeho Excelence pan Hovik Abrahamyan, předseda Národního shromáždění Arménské republiky, jehož doprovázela vícečlenná delegace. Den poté navštívili sklárnu Moser paní Preneet Kaur, ministryně zahraničních věcí Indie a Jeho Excelence pan Venkatesan Ashok, velvyslanec Indie pro Českou republiku s doprovodem. Další vzácné hosty, Jeho Excelenci pana Zainala Abidina Bakara, velvyslance Malajsie s doprovodnou delegací, přivítala sklárna počátkem listopadu. Zástupci sklárny Moser provedli návštěvníky muzeem, sklářskou hutí a dalšími řemeslnými dílnami. Někteří hosté zkusili sklářské řemeslo a všechny dle jejich slov nadchla živá a tvůrčí atmosféra sklářské hutě. Současně se návštěvníci velmi obdivovali nad nesmírně trpělivou a precizní prací mistrů rytců, malířek a leštiček zlata.

Sklárna Moser přivítala hosty z Arménie, Indie a Malajsie