Jazyková verze

Angličtina
12.11.2015

Setkání Czech Top 100 proběhlo v Moseru

Regionální setkání zástupců sdružení Czech Top 100 se uskutečnilo 10. října 2015 ve sklárně Moser v prostorách Café Moser. Jednání představitelů sdružení příjemně doplnila prohlídka sklárny, která účastníkům přiblížila taje výroby křišťálového skla Moser. Regionální setkání sdružení Czech Top 100 probíhá vždy formou neformálního setkání přímo v některé z významných firem regionu. Kromě standardní programové části je akce spojena s prohlídkou zajímavých výrobních prostor hostitelské firmy.

Regionální setkání zástupců sdružení Czech Top 100 ve sklárně Moser