Jazyková verze

Angličtina
30.5.2013

Prezentace sklárny Moser významným sběratelům uměleckých děl

Skupina významných klientů Komerční banky, milovníků a sběratelů uměleckých děl, zavítala v úterý 21. května 2013 do prodejní galerie Moser v Praze, Na Příkopě. Záměrem hostů bylo nejen si vystavená díla Moser prohlédnout, ale dozvědět se více o jejich výrobě, stylových proměnách i o samotné sklárně Moser.

O vzniku sklárny Moser a jejím vývoji promluvila PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Hostům byla dále představena technika uměleckého rytí, kterou naživo předvedla rytečka Milada Zvolánková. Pan Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny, pohovořil na témata kolekce „Design Moser 2013“, Maria Theresia v barvách a dalších novinek. Nejslavnější klasické nápojové a dekorativní soubory, „sklo králů“, představila paní Monika Stejskalová, vedoucí prodejní galerie. Zlatým hřebem pak byla prezentace vzácné zákresové knihy Moser z konce 19. století, které se ujal pan Richard Ullisch, ředitel pro obchod a marketing sklárny Moser. Hosté získali ucelený obraz o sklárně i umělecké hodnotě křišťálu značky Moser tak, jak bylo cílem jejich setkání a nešetřili chválou nad dobře připravenou prezentací Moseru.