Jazyková verze

Angličtina
10.7.2013

Porota Mezinárodního filmového festivalu navštívila sklárnu Moser

V rámci letošního filmového festivalu navštívila sklárnu Moser porota jedné z festivalových sekcí s názvem „Na východ od Západu“. Členové poroty si s velkým zaujetím prohlédli muzeum sklárny Moser v Karlových Varech, nové náměstí Ludwiga Mosera a svou prohlídku zakončili ve sklářské huti Moser, v níž si dva porotci s radostí vyzkoušeli ruční foukání křišťálu. Všichni byli velmi příjemní a s nadšením sledovali práci sklářů. Svůj zážitek dle svých slov budou šířit ochotně dále.

Návštěva poroty MFF Karlovy Vary v Moseru