Jazyková verze

Angličtina
9.1.2017

Novoroční koncert pro příznivce Moseru

Ve čtvrtek 5. ledna 2017 se v Obecním domě v Praze konal letos první koncert symfonického orchestru FOK, který pod taktovkou dirigenta Pietari Inkinena provedl cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany „MÁ VLAST". Na tento slavnostní novoroční koncert pozvala sklárna Moser své nejvýznamnější klienty a partnery, k nimž promluvil dramaturg FOK pan Martin Rudovský. Ve třech zastaveních zajímavě srovnal život velkého českého skladatele Bedřicha Smetany a růst firmy Moser ve druhé polovině 19. století. Na závěr pak vzpomněl na svůj osobní zážitek z Teheránu.

„V roce 1901 byl firmě Moser udělen titul dvorního dodavatele perského šáha. Vládcem, který tuto koncesi podepsal a hlavně pro svůj dvůr mnoho „skla“ nakoupil, byl tehdy Mozaffara ad-Dina (1853 – 1907) z rodu Kadžárovců. Bohužel od konce 70. let 20. století, kdy v Íránu proběhla revoluce, bylo mnoho cenných artefaktů, které Kadžárovci nakupovali především z Evropy, brutálně zničeno. Když jsem na jaře 2016 osobně Írán navštívil, abych mapoval pozůstatky po česko-íránské spolupráci, zjistil jsem bohužel, že zmizelo mnohé. Jaké však bylo překvapení, když v Mramorovém paláci v Teheránu, v muzeu toho, co zbylo po předchozích dynastiích, jsem objevil jako jednu z mála památek na Kadžárovce právě křišťálové artefakty z Moseru! Další důkaz, že pravá krása přetrvá.“

Novoroční koncert