Jazyková verze

Angličtina
9.11.2015

Láska k umění spojila sběratele křišťálu Moser na Tchaj-wanu

Jedinečnou výstavu uměleckých děl sklárny Moser pro náročné sběratele a milovníky umění spojenou s představením ryteckého řemesla uspořádala rodinná firma Opulent State Life Corporation, exkluzivní partner sklárny Moser na Tchaj-wanu. Na tuto mimořádnou událost, která probíhala po dobu tří říjnových týdnů v městech Tchaj-peji, Taichungu a  Kaoshiungu, se sběratelé těšili celý rok.

V rámci expozice byla představena vybraná díla z kolekce Design Moser 2016, která vznikla speciálně pro tuto jedinečnou příležitost. Unikátní výstava uměleckých děl sklárny Moser byla slavnostně zahájena proslovy paní Chien Chiu Hua, majitelky firmy Opulent, pana Davida Hrdouška, zástupce České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji a pana Antonína Vlka, předsedy představenstva sklárny Moser. Slova se následně ujali populární televizní moderátoři paní Lilian Lee a pan Andy Lee, kteří v rámci tiskové konference představili unikátní kolekce Moser a mistra rytce Milana Holubka a jeho dílo.

Vrcholem přehlídky designu Moser byl galavečer pro tři sta nevýznamnějších sběratelů uměleckých děl, který se letos konal v prostorách luxusního hotelu Howard Plaza. Mimořádnou společenskou událost doprovodily slavnostní projevy zástupců společností Opulent a Moser. V bohatém kulturním programu vystoupil rovněž respektovaný jazzový pianista, pan David Y.H. Chao a další významní umělci tchaj-wanské kulturní scény.

Velké pozornosti se tradičně těšil mistr rytec Milan Holubek, jehož díla si sběratelé velmi cení. Pro tuto událost si rytecký mistr vybral dílo vskutku jedinečné, inspirované slavným obrazem „Loutnista“ italského barokního malíře Caravaggia z roku 1596. Před očima hostů vdechnul život mladíkovi hrajícímu na loutnu. Milan Holubek je mistrem složitých figurálních rytin. Již téměř 45 let přenáší svůj talent, estetický cit a zkušenost do jedinečných ryteckých děl. Jak sám říká: „Nejnáročnější je vystihnout anatomii figury v pohybu a podobnost tváře. Rytý motiv podtrhuje vrstvené křišťálové sklo, kdy následně probrušuji a prorývám jednotlivé vrstvy, abych docílil barevných a optických efektů. Ty dodají rytině na živosti a jiskře. Mám rád složité rytiny, kde zkouším své možnosti a snažím se posouvat své hranice.“

Exkluzivní výstava pokračovala v luxusním obchodním domě Top City Department Store v Taichungu, jenž denně navštíví přibližně 50 – 70 tisíc osob. Závěrečnou destinací, v níž expozice Moser dospěla do finále své pouti, bylo druhé největší město Tchaj-wanu, Kaoshiung. Na obou místech proběhla společenská setkání s pozvanými sběrateli, kteří obdivovali mistrovskou práci rytce a umělecká díla sklárny Moser.

Sklárna Moser si váží dlouholeté spolupráce se společností Opulent a těší se na další mimořádné události, při nichž se spojují hodnoty, které vyznávají jak sběratelé umění, tak sklárna Moser, a to jsou úcta k řemeslu a tradičním hodnotám. Současně jsme potěšeni, že i letošní rok se unikátní výstava Moser stala mimořádným zážitkem.

Expozice Moser na Tchaj-wanu