Jazyková verze

Angličtina
30.9.2013

Cena Ludwiga Mosera 2013 zná své vítěze

Soutěž pro mladé sklářské talenty „Cena Ludwiga Mosera“, kterou již třetím rokem vyhlašuje sklárna Moser, podporuje získávání praktických zkušeností a samostatnou tvorbu nastupující sklářské generace. Mladí studenti ze středních a vysokých škol měli za úkol navrhnout pro sklárnu Moser dekorativní soubor, složený z vázy, mísy a svícnu, který bude nositelem moserovské tradice a řemesla. Důraz byl kladen na propojení tradiční ruční výroby s moderním designem.

Letos bylo do do soutěže přihlášeno 41 studentských návrhů ze 7 tuzemských škol. O vítězných návrzích ve dvou kategoriích rozhodovala odborná porota ve složení:

Ing. Aleš Strejc - výrobní ředitel MOSER, a.s.
Ing. Jaroslav Červinka - ředitel prodeje pro Českou republiku, MOSER, a.s.
Lukáš Jabůrek Di.S. - umělecký ředitel MOSER, a.s.
PhDr. Helena Koenigsmarková - ředitelka UPM v Praze
Mgr. Milan Hlaveš Ph.D. - vedoucí sbírky moderního a současného skla a keramiky UPM v Praze
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. - proděkan pro vědu a zahraničí fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem
Mgr. Markéta Vejrostová - vedoucí odd. užitého umění, kurátorka sbírek skla, kovů a orientu Moravské galerie v Brně

Cenu Ludwiga Mosera pro rok 2013 získají studenti v kategoriích:

Kategorie střední školy: JAKUB MENDEL, za vázy STRATIS
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod. Vázy Stratis byly oceněny za elegantní inovativní přístup, který využívá tradičního moserovského řemesla a kombinace barev. 

Kategorie vysoké školy: ADÉLA LAKOMÁ, za set EDGE
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Set Edge byl oceněn za propojení tradice s novým pohledem a respektem k dílům sklárny Moser.

Zvláštní ocenění: ŠIMON VOZKA, za dekorativní set BUBBLES
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod. Set Bubbles byl oceněn za nadhled, hravý a vtipný přístup plný barev, variací a krásné optiky.

Pro vítěze je připravena finanční odměna a týdenní stáž ve sklárně Moser spojená se vzorováním na huti a konzultacemi se sklářskými odborníky.

Slavnostní předávání cen vítězům Ceny Ludwiga Mosera 2013 se uskuteční v prodejní galerii Moser v Praze, Na Příkopě 12, v rámci 15. ročníku dnů designu v Praze Designblok, konaného od 7. – 13. října 2013. Kromě vítězných návrhů budete mít v rámci Designbloku od 7. – 13. října 2013 v prodejní galerii v Praze Na Příkopě 12 možnost zhlédnout kolekci Design Moser 2013 a také vítězný design „Ceny Ludwiga Mosera 2012“ mladého autora Tomáše Podrackého, dekorativní broušené vázy Towers, které budou součástí nové kolekce Moser roku 2014. Srdečně vás zveme.

Cena Ludwiga Mosera 2013 | Vítězné návrhy