Jazyková verze

Angličtina

Učební obory

Pro výkon klíčových dělnických profesí sklárna Moser nabízí všem absolventům základních škol možnost vyučit se v učebním oboru Výrobce a zušlechťovatel skla (28-58-H/01) na naší partnerské škole.

Zaměření oboru:

Sklář dutého a lisovaného skla

Žáci se seznamují se znalostmi o skle, učí se u sklářské pece základním pracovním úkonům a operacím.

Brusič skla

Žáci v tomto oboru se učí zušlechťovat sklo broušením na brusičských strojích.

Podmínky přijetí do učebních oborů:

Odpovídající prospěch po dobu studia na základní škole a odevzdání přihlášky v řádném termínu na SUPŠ Karlovy Vary, Náměstí 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary, Telefon: +420 353 563 875.

Během studia Moser nabízí:

Příspěvek 1.000 Kč na školní pomůcky po nástupu do 1. ročníku studia, stipendium od 2. ročníku za pokroky v řemeslné zručnosti (500-700 Kč/měsíčně)

Po úspěšném vyučení Moser nabízí:

  • náborový příspěvek ve výši 50.000 Kč po podpisu pracovní smlouvy
  • garantovaný výdělek po dobu adaptace (1. rok pracovního poměru)
  • nadprůměrný výdělek po adaptaci
  • lékařskou péči včetně rehabilitace ve vlastním zařízení
  • eventuální pomoc při řešení bytové otázky

Navazující vzdělávání ve sklářském průmyslu - tříleté dálkové nástavbové studium pro absolventy učebních oborů

Podrobnější informace obdržíte od Dany Delinčákové, personalistky MOSER, a.s., Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary, Telefon:+420 353 416 127, e-mail: delincakova@moser-glass.com

Při přípravě mladých sklářských odborníků spolupracuje MOSER, a.s. s odbornými školami v České republice - se Střední uměleckou školou sklářskou v Kamenickém Šenově a s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou v Novém Boru.