Jazyková verze

Angličtina

Studio Bystro Design

Studio Bystro Design

Studio Bystro design bylo založeno sklářskými výtvarníky Dagmar Pánkovou a Leošem Smejkalem v roce 2005. Do tohoto projektu vložili oba výtvarníci svůj talent, řemeslnou zručnost, dlouholeté zkušenosti ověnčené mnohými úspěchy i smysl pro humor a nadsázku. Oba výtvarníci se věnují vlastním výtvarným počinům, ale ve studiu Bystro Design navíc spojili síly pro společnou designérskou tvorbu. V rámci Bystro Design autoři participují na velkých projektech, jako je vybavení hotelů, lodí nebo rezidencí, vytvářejí návrhy vlastních designově artových kolekcí a menších zakázkových sérií skla pro luxusní interiéry, spolupracují se sklárnou Moser a mnoha dalšími firmami.

Dagmar Pánková * nar. 1971 v České Lípě

Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, oboru malování a leptání skla pod vedením ak. mal. Karla Rybáčka, pracovala jako návrhářka ve firmě Egermann-Exbor, kde vznikaly její první návrhy pro užitý design. V roce 1995 navštěvovala ve Velké Británii kurzy keramiky pod vedením výtvarníka Davida Frye (Newcastle upon Tyne). V roce 1997 začala úzce spolupracovat na nových kolekcích s předními českými sklářskými firmami. Vždy kladla důraz především na užitnost tvarů, ale její práci je vlastní také lehkost, nadsázka a vtip. Vedle vlastní tvorby se věnuje i studentům ve sklářské škole v Kamenickém Šenově, kde  působí jako dílenská učitelka malování skla.

Leoš Smejkal * 1973 v Ústí nad Labem

Jak zdůrazňuje, jeho představivost ovlivnily tajuplné skalní scenérie v Tisé, kde prožil dětství. Na dráhu sklářského výtvarníka ho nasměrovalo studium na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Zde studoval od roku 1987 v brusičském oddělení, kde ho zásadně ovlivnil ak. soch. Ladislav Oliva. Od roku 1993 studoval Leoš Smejkal na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (sklářský ateliér pod vedením profesora Gavuly), kde realizoval například křídlový vitrážový oltář s motivy raně gotických německých maleb nebo dílo „Růžová zahrada“ kombinující sklo a dřevo. V roce 1998 se usadil v Novém Boru, později v Kamenickém Šenově a jeho spolupráce s místními sklárnami a řemeslníky je od té doby velmi intenzivní. Sám Leoš Smejkal je také vynikajícím brusičem skla. Od konce 90. let se i díky partnerce Dáše Pánkové stále více soustřeďuje na samotný materiál a zejména hutní zpracování.