Jazyková verze

Angličtina

Cena Ludwiga Mosera 2017


Vážení účastníci soutěže Cena Ludwiga Mosera 2017,

dovolte mi Vás jménem sklárny MOSER, a.s. informovat o výsledcích 7. ročníku soutěže Cena Ludwiga Mosera 2017. Odborná porota, složená z předních českých kurátorů skla a vedení sklárny Moser, určili tyto vítěze soutěže:

Kategorie střední a vyšší odborné školy:

Čestné uznání pro Lenku Herbovou (SUPŠ sklářská Železný Brod) za návrh váz a svítidel Lolyloup. Jemná kolekce broušených váz na jeden květ a svítidla pro romantickou atmosféru využívající typické barevné škály skloviny Moser. Porota oceňuje i snahu studentky nabídnout více návrhů na zadané téma.

Kategorie vysoké školy:

Vítěz kategorie Šabatková Kristýna (VOŠ sklářská Nový Bor) za návrh šperkovnice Mooa. Porota ocenila jedinečný návrh dárkového předmětu, který ve své variabilitě a svěžím designu nabízí i funkčně zajímavý doplněk a především vychází z charakteristických možností sklářského umění firmy Moser. Zcela vyhovuje zadanému námětu.


 

Blahopřejeme vítězům soutěže a srdečně děkujeme všem účastníkům za přihlášené návrhy do soutěže, které nás svou kvalitou velmi potěšily.

Budeme rádi, když soutěži Cena Ludwiga Mosera zachováte přízeň a zúčastníte se dalších ročníků soutěže.

Za sedmiletou historii této soutěže se přihlásilo celkem 224 studentů z více jak 20 tuzemských a zahraničních škol s více než 300 návrhy.

Krásné tvůrčí dny vám přejí zástupci odborné poroty soutěže:


Porota soutěže

PhDr. Helena Koenigsmarková
Ředitelka UPM v Praze

Mgr. Milan Hlaveš Ph.D.
Kurátor sbírky moderního a současného skla a keramiky UPM v Praze

PhDr. Petr Nový
Ředitel pro odbornou činnost – hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem

Mgr. Kateřina Zapletalová
Členka představenstva MOSER, a.s.

Ing. František Schneider
Ředitel společnosti MOSER, a.s.

Lukáš Jabůrek Di.S.
Umělecký ředitel, MOSER, a.s.

Vítězné návrhy soutěže "Cena Ludwiga Moser 2017"