Jazyková verze

Angličtina

Cena Ludwiga Mosera 2017


Propozice soutěže

Společnost MOSER, a.s., působící 160 let v oblasti umělecké ruční výroby a prodeje nápojového a dekorativního křišťálu, vyhlašuje sedmý ročník soutěže ,,Cena Ludwiga Mosera 2017“.

Své návrhy můžete přihlašovat do 30. června 2017. Z předložených návrhů následně odborná porota vybere vítěze soutěže.

Autorovi vítězného návrhu udělí porota finanční odměnu ve výši 15 000,- Kč a týdenní stáž ve sklárně MOSER, a.s. v Karlových Varech spojenou s realizací návrhu. Vybrané návrhy a realizovaná díla budou prezentovány v prodejní galerii Moser Na Příkopě 12 v Praze.

Okruh účastníků soutěže

Soutěž je určena studentům středních, vyšších odborných a vysokých sklářských škol. Vyhodnocení soutěže bude provedeno ve dvou kategoriích. První kategorie střední školy a vyšší odborné školy, druhá kategorie vysoké školy.

Zadání soutěže

Vytvořit dárkové či dekorativní předměty, nápojové sady nebo dekory, doplňky, tématicky zaměřené na svátky sv. Valentýna a Vánoc.

Hlavními kritérii hodnocení bude originalita, kreativní přístup a inovace. Důraz bude kladen na využití jedinečných možností sklárny Moser, kterými jsou barevná škála skloviny a řemeslné umění broušení, rytí, pískování a malování skla.

Uzávěrka soutěže

Soutěžící je povinen řádně vyplnit přihlášku a odeslat emailem nebo poštou spolu s návrhy do 30. června 2017 na email: jaburek@moser-glass.com nebo na adresu: MOSER, a.s., Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary.

Kontaktní osoba Lukáš Jabůrek Di.S., umělecký ředitel sklárny.

Návrhy můžete posílat přílohou emailu nebo v tištěné podobě spolu s CD/DVD. Přihláška musí být vyplněná zvlášť ke každému soutěžnímu návrhu. Rozhodující je poštovní razítko na obálce.

Přihláška ke stažení na tomto odkazu

Vyhlášení výsledků soutěže

Výsledek soutěže oznámí vyhlašovatel emailem účastníkům soutěže a rovněž zveřejní na internetových stránkách www.moser-glass.com v průběhu měsíce září 2017.

Slavnostní předávání cen výhercům soutěže se bude konat v Praze, konkrétní termín bude upřesněn.


Porota soutěže

PhDr. Helena Koenigsmarková
Ředitelka UPM v Praze

Mgr. Milan Hlaveš Ph.D.
Kurátor sbírky moderního a současného skla a keramiky UPM v Praze

PhDr. Petr Nový
Ředitel pro odbornou činnost – hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem

Mgr. Kateřina Zapletalová
Členka představenstva MOSER, a.s.

Ing. František Schneider
Ředitel společnosti MOSER, a.s.

Lukáš Jabůrek Di.S.
Umělecký ředitel, MOSER, a.s.