Jazyková verze

Angličtina

Ročník 2014

Cena Ludwiga Mosera 2014

Soutěž pro mladé sklářské talenty „Cena Ludwiga Mosera“, kterou již čtvrtým rokem vyhlašuje sklárna Moser, podporuje získávání praktických zkušeností a samostatnou tvorbu nastupující sklářské generace. Mladí studenti ze středních a vysokých škol mohli posílat své nárhy do 30. května 2014. Z předložených návrhů pak sedmičlenná komise vybrala vítěze soutěže, který obdržel finanční odměnu a možnost týdenní stáže ve sklárně Moser spojenou se vzorováním na huti a konzultaci se sklářskými odborníky.

Zadáním čtvrtého ročníku soutěže bylo navrhnout pro sklárnu Moser dekorativní interiérové předměty, které ponesou nezaměnitelný moserovský styl a tradici a budou splňovat tři základní cíle sklárny: kombinace barev, řemeslo a propojení tradice se současným designem. Hlavními kritérii hodnocení byla kreativita, inovace, funkčnost, jedinečnost a variabilita.

Porota soutěže

PhDr. Helena Koenigsmarková - ředitelka UPM v Praze
Mgr. Milan Hlaveš Ph.D. - kurátor sbírky moderního a současného skla a keramiky UPM v Praze
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. - proděkan pro vědu a zahraničí fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem
Ing. Richard Ullisch - ředitel pro obchod a marketing, MOSER, a.s.
Ing. Aleš Strejc - výrobní ředitel, MOSER, a.s.
Ing. Jaroslav Červinka - ředitel prodeje pro Českou republiku, MOSER, a.s.
Lukáš Jabůrek Di.S. - umělecký ředitel, MOSER, a.s.

Odborná porota vybírala z 57 studentských návrhů, které byly zaslány z 10 tuzemských a 2 zahraničních škol (z Polska a Rakouska). V kategorii pro střední školy zvítězil návrh váz Pruh, Maraca a Simple, studenta Radka Brezara ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Vázy Pruh, Maraca a Simple byly oceněny za jedinečný design. Zvláštní ocenění v kategorii středních škol získal Michal Stehlík za návrh barového setu Saliante ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. V kategorii pro vysoké školy byl oceněn návrh studenta Filipa Dobiáse studujícího na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze za komplexní návrh nápojového a dekorativního souboru Cinque Torri. Zvláštní ocenění pak získala Daniela Chodilová z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za nápaditý a variabilní návrh vázy Chrysalis.

Vítězné návrhy soutěže "Cena Ludwiga Mosera 2014"

Slavnostní předávání cen vítězům Ceny Ludwiga Mosera 2014 se uskutečnilo 23. září 2014 v prodejní galerii Moser v Praze, Staroměstské náměstí 15. Kromě vítězných návrhů zde byly k vidění i realizované návrhy z loňského ročníku soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Cena Ludwiga Mosera 2014"