Jazyková verze

Angličtina

Ročník 2013

Cena Ludwiga Mosera 2013

Již třetím rokem se uskutečnila soutěž ,,Cena Ludwiga Mosera“ o nejlepší návrh dekorativního souboru, který vyhlašuje společnost Moser, a.s., působící již 157 let v oblasti výroby a prodeje nápojového a dekorativního skla. Své návrhy mohli studenti středních a vysokých sklářských škol zasílat do 12. května 2013 z nichž následně odborná porota vybrala vítěze soutěže ve dvou kategoriích. První kategorie byla určena pro střední školy a druhá pro vysoké školy. Autor vítězného obdržel finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč a týdenní stáž ve sklárně Moser, a.s. v Karlových Varech spojenou s realizací návrhu. Dále pak výstavu finálních návrhů a realizací v Moser Art Gallery v Praze.

Zadáním soutěže bylo vytvořit dekorativní soubor, složený z vázy, mísy a svícnu, popř. dalších interiérových doplňků, který bude nositelem moserovské tradice a řemesla. Důraz byl kladen na propojení tradiční ruční výroby s moderním designem. Nový dekorativní soubor by měl tvořit produktovou a myšlenkovou linii, kterou může sklárna dále rozvíjet a utvářet tak vlastní originální styl. Jedním z hlavních požadavků bylo též využití barevné moserovské skloviny, kombinace barev a pro sklárnu charakteristických zušlechťovacích technik, kterými jsou broušení, rytí, pískování a zlacení. Hlavními kritérii hodnocení byla kreativita, inovace, nápaditost, vtip, možnost realizace vzhledem k charakteru ruční výroby, praktičnost, kombinace barev, užití dekorativních technik, hutních, broušení, rytí a lepení.

 

Porota soutěže

Ing. Aleš Strejc - Výrobní ředitel Moser, a.s.
Ing. Jaroslav Červinka - Ředitel tuzemského prodeje Moser, a.s.
Lukáš Jabůrek Di.S. - Umělecký ředitel Moser, a.s.
PhDr. Helena Koenigsmarková - Ředitelka UPM v Praze
Mgr. Milan Hlaveš Ph.D. - Kurátor sbírky moderního a současného skla a keramiky UPM v Praze)
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. - Proděkan pro vědu a zahraničí fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem
Mgr. Markéta Vejrostová - vedoucí odd. užitého umění, kurátorka sbírek skla, kovů a orientu Moravské galerie v Brně

Odborná porota vybírala ze 41 studentských návrhů, které byly zaslány ze 7 uměleckých škol. V kategorii pro střední školy zvítězil návrh dekorativních váz Stratis studenta Jakuba Mendela ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Vázy Stratis byly oceněny za elegantní inovativní přístup, který využívá tradičního moserovského řemesla a kombinace barev. V kategorii pro vysoké školy byl oceněn návrh studentky Adély Lakomé studující na Univerzitě Tomáše Bati za set Edge, neboť nejlépe propojil tradice s novým pohledem a respektem k dílům sklárny Moser. Zvláštní ocenění pak získal Šimon Vozka, student Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě za dekorativní set Bubbles. Tento set byl oceněn za nadhled, hravý a vtipný přístup plný barev, variací a krásné optiky. 

Vítězné návrhy soutěže "Cena Ludwiga Mosera 2013"

 

Slavnostní předávání cen vítězům Ceny Ludwiga Mosera 2013 se uskutečnilo opět v prodejní galerii Moser v Praze, Na Příkopě 12, v rámci 15. ročníku dnů designu v Praze Designblok dne 10. října 2013. Kromě vítězných návrhů byla též prezentována kolekce Design Moser 2013 a také vítězný design „Ceny Ludwiga Mosera 2012“ mladého autora Tomáše Podrackého s dekorativními broušenými vázami Towers, které se staly součástí nové kolekce Moser roku 2014.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Cena Ludwiga Mosera 2013"