Jazyková verze

Angličtina

Ročník 2012

Cena Ludwiga Mosera 2012

Od 1. května do 31. srpna 2012 mohli studenti středních a vysokých sklářských škol přihlašovat své designy a koncepty do druhého ročníku soutěže o "Cenu Ludwiga Mosera" společnosti  MOSER, a.s., která působí již 155 let v oblasti výroby a prodeje nápojového a dekorativního skla.

Vyhodnocení soutěže probíhalo ve dvou kategoriích. První kategorie pro střední školy a druhá kategorie pro vysoké školy.

Mottem soutěže bylo zadání ,,Moser v budoucnosti“. Společné dědictví sklárny Moser rozvíjet a podílet se na podobě českého sklářského designu.
Hlavním kritériem v posuzování byla originálnost, kreativita, inovativní přístup, možnost realizace vzhledem k ruční výrobě, funkčnost, kombinace barev a užití dekorativních technik, hutních, broušení, rytí.

 

Porota soutěže:

Ing. Aleš Strejc - výrobní ředitel, Moser, a.s.
Ing. Jaroslav Červinka - ředitel prodeje pro Českou republiku, Moser, a.s.
Lukáš Jabůrek Di.S. - umělecký ředitel, Moser, a.s.
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. - proděkan pro vědu a zahraničí fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem
PhDr. Helena Koenigsmarková - ředitelka UPM v Praze
Mgr. Ph.D. Milan Hlaveš - kurátor sbírky moderního a současného skla a keramiky UPM v Praze
Ing. Jitka Pokorná - galeristka, majitelka galerie skla Pokorná
Mgr. Markéta Vejrostová - vedoucí odd. užitého umění, kurátorka sbírek skla, kovů a orientu
Jarmila Mucha Plocková - vnučka malíře Alfonse Muchy

Porota vybírala z dvaceti, velmi originálních, designů. Vítěznou „Cenu Ludwiga Mosera 2012“ v kategorii vysokých škol získal návrh dekorativních broušených váz „Towers“ autora Tadeáše Podrackého. Zvláštní ocenění získala též studentka Zuzana Kubelková za návrh dekorativních váz. Autorovi nejlépe vyhodnoceného soutěžního návrhu udělila porota finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč, čtrnáctidenní stáž ve sklárně Moser, a.s. spojenou s realizací návrhu a účast na výstavě v New Yorku i v Praze.

Vítězné návrhy soutěže "Cena Ludwiga Mosera 2012"

 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v pražské prodejní galerii Moser Na Příkopě dne 3. října 2012 u příležitosti zahájení přehlídky českého a světového designu s názvem Designblok 2012.

Zaslouženou pozornost vzbudila též kolekce křišťálových mís, které byly ve sklárně vyrobeny podle loňského vítězného návrhu autorky Světlany Svatošové, absolventky Střední průmyslové a vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru. Pro svou invenci a nároky na kvalitní uměleckořemeslné zpracování byl návrh mladé designérky ve sklárně realizován a zařazen do výrobního programu.

Sklárna Moser tak dále rozvíjí tradici podpory tvorby mladých návrhářů a my všichni se můžeme těšit na jejich další díla, která přinesou českému sklářskému designu nové impulsy.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Cena Ludwiga Mosera 2012"