Jazyková verze

Angličtina

Firemní kultura

Pravidla řízení ve společnosti Moser

Sklárna MOSER je akciovou společností, v jejímž čele stojí statutární orgán – Představenstvo společnosti. Představenstvo řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady. Organizačně je společnost členěna na jednotlivé úseky, které jsou přímo řízeny ředitelem společnosti. V čele úseků stojí odborní ředitele a vedoucí oddělení. Základní organizační a řídící normou společnosti MOSER, a.s. je Organizační řád, který definuje základní organizační členění společnosti a zásady její organizační výstavby. Mezi další důležité organizační a řídící normy společnosti patří Pracovní řád a systém směrnic, pokynů a rozhodnutí ředitele společnosti a ostatních vedoucích pracovníků.

Image zaměstnanců

Hlavním cílem společnosti je mít správné lidi na správných místech. K tomu je směřován dlouhodobý Plán rozvoje lidských zdrojů. Zaměstnanci dle pracovního zařazení využívají pevnou nebo pružnou pracovní dobu, dále sklárna využívá rovnoměrně a nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Zaměstnanci jsou povinni dbát na svoji celkovou upravenost s vědomím, že reprezentují sebe, svoji konkrétní profesi a pracovní pozici a  zároveň svého zaměstnavatele.

Péče o zaměstnance

Základním dokumentem, který upravuje pravidla péče o zaměstnance, je kolektivní smlouva. Je výsledkem každoročního kolektivního vyjednávání mezi vedením společnosti a závodním výborem odborové organizace a upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Nad rámec obecně platných právních předpisů upravuje kolektivní smlouva především oblast pracovně právních závazků, a to

  • mezd (mzdové tarify a nárůst mezd, příplatky a další zvýhodnění)
  • ve mzdové oblasti – odměny při životních jubileích, věrnostní odměny
  • péče o zaměstnance (závodní stravování ve vlastním zařízení a lékařská péče zajišťovaná vlastním zdravotním zařízením)
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zaměstnanecké výhody

Mezi zaměstnanecké výhody patří pomoc při řešení bytové situace poskytnutím krátkodobého ubytování nebo finanční pomoc, příspěvek na penzijní připojištění, 1 týden dovolené na zotavenou nad nárok vymezený zákonem, příspěvky na stravování, vakcinace proti chřipce zdarma, preventivní zdravotní programy včetně rehabilitace, nárok na sklo za výhodnou cenu po odpracování jednoho roku ve sklárně.