Jazyková verze

Angličtina

Ročník 2011

Cena Ludwiga Mosera 2011

Od 1. května do 31. srpna 2011 mohli studenti středních a vysokých sklářských škol přihlašovat své designy a koncepty do prvního ročníku soutěže o "Cenu Ludwiga Mosera" společnosti  MOSER, a.s., která působí téměř 155 let v oblasti výroby a prodeje nápojového a dekorativního skla.

Zadáním soutěže bylo vytvořit dárkový předmět na základě historického odkazu sklárny Moser a její řemeslné produkce, který bude propojovat historii sklárny se současným designem. Bude dál rozvíjet a využívat tradičního řemesla a barevné škály moserovské skloviny.

Hlavním kritériem v posuzování "Dárkového přemětu" byla originálnost, kreativita, inovativní přístup, možnost realizace vzhledem k ruční výrobě, funkčnost, kombinace barev a užití dekorativních technik, hutních, broušení, rytí.

Porota soutěže:

René Roubíček - Významný český sklářský výtvarník
PhDr. Helena Koenigsmarková - Ředitelka UPM v Praze
Mgr. Ph.D. Milan Hlaveš - Kurátor sbírky moderního a současného skla a keramiky UPM v Praze
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. - Proděkan pro vědu a zahraničí fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem
Ing. Jitka Pokorná - Galeristka, majitelka galerie skla Pokorná
Mgr. Markéta Vejrostová - Vedoucí odd. užitého umění, kurátorka sbírek skla, kovů a orientu
Ing. Aleš Strejc - Výrobní ředitel, Moser, a.s.
Ing. Jaroslav Červinka - Ředitel prodeje pro Českou republiku, Moser, a.s.
Lukáš Jabůrek Di.S. - Umělecký ředitel, Moser, a.s.

Vítěznou „Cenu Ludwiga Mosera 2011“ získal návrh dekorativní broušené mísy „Felicita“ autorky Světlany Svatošové, absolventky Střední průmyslové a vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru. Pro svou invenci a nároky na kvalitní uměleckořemeslné zpracování byl návrh mladé designérky ve sklárně realizován a zařazen do výrobního programu.

Výherkyni Světlaně Svatošové udělila porota finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč, čtrnáctidenní stáž ve sklárně Moser, a.s. spojenou s realizací návrhu, účast na výstavě v New Yorku a v Praze.

Cena Ludwiga Mosera 2011